S.O.S Sequential Oral Sensory Assessment

S.O.S Feeding on moniammatillinen poikkitieteellinen lähestymistapa syömisen arviointiin ja kuntoutukseen lapsille joilla on syömisen pulmia tai nirsoilua. Kuntoutusta toteutetaan sekä yksilöterapiana että ryhmäkuntoutuksena.  Menelmän ovat kehittäneet yhdysvaltalaiset Lasten psykologi tohtori Kay A. Toomey ja Puheterapeutti tohtori Erin Ross.
Lähestymistapa yhdistää sensoriset motoriset suun alueen, käyttäytymisen ja oppimisen lääketieteelliset sekä ravitsemukselliset tekijät. Menetelmä perustuu tyypillisesti kehittyvien lasten taitojen seuraamiseen.