Hyvä asiakas
Tervetuloa yhteistyöhön kanssani!

Ole tehnyt vuodesta 2009 moniammatillista ja monialaista työtä, jossa koko työyhteisön kokemusta ja muiden terapialajien erikoisosaamista käytetään hyväksi kuntoutuksessa. Työhöni on alusta asti kuulunut lähiyhteisön ohjaus ja kuntoutuksen vieminen arkeen, kotona, harrastuksissa, koulussa, työpaikalla.

Syvennän säännöllisesti ammattitaitoani laaja-alaisella koulutuksella. Koulutan muita, toimin luennoitsijoina alan seminaareissa ja teen tutkimus- ja kehitystyötä.

Asiakkainani on sekä aikuisia että lapsia ja nuoria. Olen pitkälle erikoistunut suun, kasvojen alueen ja syömisen kuntoutukseen, psykofyysiseen fysioterapiaan, lymfaterapiaan sekä vauvoihin ja pieniin lapsiin.

Asiakkaakseni voi tulla itsemaksavana ilman lääkärin lähetettä tai lähetteen kanssa, vakuutusyhtiön maksusitoumuksen kanssa tai Kelan, kunnan, kaupungin tai keskussairaalan maksusitoumuksen kanssa.

Onko lapsellasi lapsivakuutus? Tiesitkö, että monet niistä kattavat lääkärin lähetteellä fysioterapiaa kielijänne- tai muun leikkauksen jälkeen? Jos lapsellasi on vakuutus ja saat lääkärin lähetteen vastaanotolleni, voit hakea käynnistä korvausta tai vakuutukselta maksusitoumuksen jolloin laskutan suoraan vakuutusyhtiötä! Antamani hoidot kuuluvat myös lääkärin lähetteellä KELA-korvausten piiriin.

Asiakkaani saavat myös Kelan, kunnan tai keskussairaalan kustantamaa lääkinnällistä kuntoutusta lähettävän kuntoutustyöryhmän ja kuntoutujan kanssa tehdyn yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Kuntoutussuunnitelma määrittelee terapian keston (30/45/60 min), tiheyden ja määrän. Terapia voi olla säännöllistä yksilöterapiaa, kontrolliluonteista ohjausta tai yhteisterapiaa toisen terapeutin tai kuntoutujan kanssa. Terapian tulee vakuutussyistä tapahtua kuntoutussuunnitelman määräämässä paikassa (vastaanotto-, koulu-, kotikäyntinä tai etäkäyntinä).

Terapia sisältää arkipäivän askareita, ohjattuja harjoituksia yksin tai ryhmässä, lähiyhteisön ohjausta, kuntoutuksen viemistä arkeen sekä apuvälineiden käytön ohjausta ja seurantaa. Terapian tavoitteet tarkentuvat terapiajakson kuluessa. Terapia-aikaan sisältyy myös kuulumisten vaihto, kirjaaminen terapiavihkoon ja jatkosta sopiminen.

Kuntoutuksen tarkoituksena on edistää kuntoutujan taitoja, toimintavalmiuksia ja selviytymistä omassa arkiympäristössään. Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä edellyttää terapeutilta yhden kirjallisen palautteen toimittamista jakson päättyessä. Kuntoutuja antaa oman kirjallisen palautteensa terapiasta ja kuntoutuksen edistymisestä, jonka terapeutti liittää palautteeseensa. Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä sekä kuntoutuja arvioivat terapiasta saavutetun hyödyn ja määrittävät jatkokuntoutuksen tarpeellisuuden.

Terapiassa opittujen ja harjoiteltujen taitojen siirtyminen arkipäivään vaatii paljon kannustusta, rohkaisua, toistoja ja säännöllistä yhteistyötä kuntoutujan ja koko lähiyhteisön kanssa. Yhteiset pelisäännöt ja toimintamuodot sovimme kanssanne tehdyn terapiasopimuksen/suunnitelman pohjalta.

Yhteistyöterveisin
Hanna Vitikka