Marsha Dunn Klein:  Get Permission- lähestymistapa

Marsha Dunn Klein on yhdysvaltalainen lasten  toimintaterapeutti joka on lähes 40 vuotta hoitanut lapsia joilla on erityisiä motorisia, sensorisia ja syömishäiriöitä. Hän on kehittänyt oman ”Get Permission” lähestymistapansa syömisen häiriöiden kuntoutukseen.

Tämä lähetymistapa perustuu luottamukseen syöttäjän ja ruokalijan välillä. Se tukee lapsia joilla on aistisäätelyn ongelmia ruokailutilanteissa.  Menetelmä kehittää ja tukee luottamusta, ruokailunautintoa, itsevarmuutta ja positiivista ilmapiiriä. Terapia etenee lapsen tahtisilla luovilla ja kekseliäillä terapiatoimilla. Tavoitteena on kuntouttaa ja tukea lähiyhteisön positiivisia ruokaliluhetkiä.

Marsha on myös erikoistunut vatsanappi (PEG) ruokailusta suuruokailuun siirtymiseen sekä suu ja nappiruokailun yhdistämiseen.

Marsha Dunn Klein on toinen kirjoittaja yhdessä syömiskuntoutuksen tärkeimmässä opaskirjassa: Pre-feeding Skills: A Comprehensive Resource for Feeding Development