MITÄ LYMFATERAPIALLA SAADAAN AIKAAN

parantaa imunestekiertoa  poistaa turvotusta  lievittää kipua  rentouttaa

MIKÄ ON KEHON IMUNESTEJÄRJESTELMÄ?

Imunestejärjestelmä on verenkierron kanssa rinnakkainen kehon kuljetusjärjestelmä. Imunestejärjestelmä ulottuu kehon kaikkiin elimiin ja kudoksiin. Sen tehtävä on kuljettaa sidekudoksesta kaikki ne aineet ja nesteet takaisin verenkiertoon, mitä laskimojärjestelmä ei pysty kuljettamaan. Imuneste eli lymfaneste koostuu pääasiallisesti kudosnesteestä ja ns. lymfakuormasta, johon kuuluvat mm. suurimolekyyliset valkuaisaineet ja aineenvaihduntatuotteet.

Toimiva imunestekierto on elintärkeä kehon nestetasapainon ylläpitämiseksi. Kuljetustehtävän lisäksi imunestejärjestelmällä, johon kuuluu mm. imusolmukkeet, on tärkeä tehtävä kehon puolustusjärjestelmässä. Imusolmukkeiden tehtävä on puhdistaa imuneste epäpuhtauksista ja kuolleista soluista, muodostaa elimistöä puolustavia imusoluja (lymfosyytteja) ja hyökätä ulkoisten tekijöiden esim. bakteerien kimppuun.

MITÄ LYMFATERAPIASSA TAPAHTUU

Lymfaterapian päätehtävä on tehostaa kehon imunestekiertoa. Lymfaterapian otetekniikka on hyvin kevyttä mutta erittäin tarkkaa ja otteet perustuvat tarkkoihin harjoiteltuihin sarjoihin. Sarjat tehdään aina tietyssä järjestyksessä. Otteet ovat tasaisia ja rytmisiä ne lisäävät imusuonten motoriikkaa. Turvotusta aiheuttavaa imunestettä (lymfa) ohjataan kohti imusolmukkeita, joissa se suodattuu ennen kulkeutumista takaisin verenkiertoon. Imusuoniston kuljetuskyvyn kasvaessa kudoksissa ja solujen välitilassa oleva nestekuorma sekä valkuaisaineet pääsevät pois kudoksesta ja turvotukset laskevat. Riippumatta siitä onko hoidettava ongelma kehon ylä- tai alaosassa aloitetaan hoito aina esikäsittelyllä. Ensin avataan aina kaulan alueen tiet ja alaraajojen kyseessä ollessa myös vatsan alueen tiet. Tämä johtuu siitä että suurin osa lymfajärjestelmän nesteet palaavat verenkiertoon kaulalaskimoiden kautta.

Lymfaterapia on turvotushoidon olennainen osa. Hoitoon kuuluvat manuaalinen lymfaterapia, kompressiosidokset eli painesiteet- hihat ja painehansikkaat, liike- ja ihonhoito, neuvonta, ohjeet sekä kinesioteippaus. Lymfaterapiaa käytetään yksinomaisena hoitona tai yhdistettynä muuhun hoitoon esim. fysioterapiaan. Lymfaterapia on myös ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa, johon voi tulla ilman lääkärin lähetettä. Lymfaterapia vaatii kohtalaisen pitkiä hoitoaikoja mutta tulokset saattavat näkyä piankin. Terapian kesto ja terapiatiheys riippuvat mm. sairaudesta/vammasta, potilaan iästä, potilaan yleiskunnosta sekä hoitoalueen laajuudesta. Keskimääräinen hoitoaika on yksi tunti. Lymfaterapialla on tavallisesti hyvä hoitovaste mm. akuuteissa pehmytkudosvammoissa ja leikkausten jälkeen sekä tilanteissa, joissa imusuoniston kuljetuskapasiteetti on kroonisesti laskenut esim. imusolmukkeiden poiston, kasvainten, leikkausarpien, sädehoidon tai synnynnäisten tekijöiden seurauksena.

TURVOTUKSEN SYNTY

Kun imunestejärjestelmän toimintakyky on alen-tunut, valkuaisainepitoinen neste jää kudokseen ja syntyy turvotusta eli ns. lymfödeema. Hoitamattomana valkuaisaine kovettuu kudoksiin ja muodostuu ns. fibroottinen kudos. Seurauksena mm. kiinnikemuodostus, joka heikentää kudosten mekaanista toimintaa. Jos valkuaisainetta pääsee kovettumaan suuria määriä kudoksiin, on sitä vaikea saada pois ja pahimmillaan imunestejärjestelmä voi vahingoittua pysyvästi. Tästä syystä vaikeat turvotukset tulisi aina hoitaa asiantuntevan lymfaterapeutin toimesta.

Imunestejärjestelmän häiriö voi johtua järjestelmän kuljetuskyvyn heikkenemisestä (lymfostaattinen ödeema) tai imunesteen voimakkaasta lisääntymisestä (lymfodynaaminen ödeema). Imunestejärjestelmän vajaatoiminta voi olla synnynnäistä tai se voi johtua imunestejärjestelmän vaurioista. Vaurioita voivat aiheuttaa esim. tulehdukset, traumat, kirurgiset toimenpiteet, sädetys, tietyt trooppiset sairaudet jne. Myös imusolmukkeiden poisto syöpäleikkausten yhteydessä vaikuttaa imunestejärjest-elmän kuljetuskykyyn.

MISSÄ TAPAUKSISSA LYMFATERAPIAA KÄYTETÄÄN HOITOMUOTONA

TURVOTUKSET

 • toiminnalliset turvotukset
 • imusuoni- ja laskimoperäiset turvotukset
 • syöpäleikkausten jälkeiset turvotukset
 •  sädehoidon jälkeiset turvotukset
 • kirurgisten toimenpiteiden jälkeiset turvotukset
 • raskauteen liittyvät turvotukset

VAMMAT JA ARVET

 • murtumat, nyrjähdykset, lihasrevähtymät
 • verenpurkaumat, palovammat
 • ylirasitusvammat
 • verenpurkaumat

SÄÄRIHAAVAT

 • laskimo- ja valtimoperäiset säärihaavat
 • sokeritaudin aiheuttamat säärihaavat

KROONISET SAIRAUDET JA MUUT SYYT

 • reuma
 • nivelkulumat
 • fibromyalgia
 • ruusun ennaltaehkäisy
 • hermokudoksen ärsytystila
 • migreeni
 • neurologiset sairaudet
 • turvotuksesta johtuva tinnitys

MILLOIN LYMFATERAPIAA EI VOI TEHDÄ!

Lymfaterapiaa ei saa tehdä jos sinulla on:

 • akuutti infektio esimerkiksi virus- tai bakteeritulehdus tai sienitulehdus
 • syvä laskimotukos
 • pahanlaatuiset kasvaimet, joiden hoito on kesken
 • kinesioteippausta ei käytetä kasvaimen kohdalle tai sen lähelle. Teippiä ei myöskään saa asettaa esimerkiksi sä-detyksessä heikentyneen ihon päälle jotta se ei vahingoit-tuisi lisää teippiä poistettaessa.

Painehoitoa ei tehdä jos sinulla on (painehoitoon kuuluvat painesiteet, painehansikkaat jne):

 • valtimoverenkierron ahtaus
 • sydänperäinen turvotus
 • akuutti ruusu

Lymfaterapiaa ei saa tehdä jos sinulla on:

 • akuutti infektio esimerkiksi virus- tai bakteeritulehdus tai sienitulehdus
 • syvä laskimotukos
 • pahanlaatuiset kasvaimet, joiden hoito on kesken
 • kinesioteippausta ei käytetä kasvaimen kohdalle tai sen lähelle. Teippiä ei myöskään saa asettaa esimerkiksi sädetyksessä heikentyneen ihon päälle jotta se ei vahingoittuisi lisää teippiä poistettaessa.

Painehoitoa vältetään/harkitaan jos sinulla on:

 • korkea valtimoverenpaine
 • sydämen rytmihäiriö
 • sepelvaltimotauti
 • yleistynyt ihokovettumatauti
 • RSD – raajan kipuoireyhtymä

Jos olet epävarma lymfaterapian soveltuvuudesta kysy aina lääkärin lupa. Hoitava terapeutti voi konsultoida luvallasi lähettävää lääkäriä.