Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 17.4.2020.

Rekisterinpitäjä

Hanna Vitikka Ky

Y-tunnus: 0814062-2

Käyntiosoite: Kirsikkakuja 3 D 2

Postiosoite: 02710, Espoo

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietojasi silloin, kun vierailet verkkosivuillamme. Käytämme tietojasi muun muassa kävijämäärien seurantaa ja tilastointia varten. Lisäksi käsittelemme henkilötietojasi varmistaaksemme verkkosivujen toimivuuden. Näitä tarkoituksia varten tehtävä henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti oikeutettuun etuumme varmistaa verkkosivujemme turvallisuus ja toimivuus ja verkkosivujemme kehittäminen.

Käsittelemme tietojasi myös silloin, kun otat meihin yhteyttä verkkosivujemme kautta. Tällöin käsittelymme perustuu oikeutettuun etuumme vastata pyyntöihisi.

Lisäksi käsittelemme henkilötietojasi silloin, kun ostat meiltä palveluita tai tuotteita, kuten esimerkiksi verkkokursseja tai e-kirjoja, tai teet ajanvarauksen verkkosivujemme kautta. Käsittelemme tässä yhteydessä tietojasi toimittaaksemme tilauksia ja käsitelläksemme niitä sekä tarjotaksemme palveluitamme sinulle. Tässä yhteydessä käsittelymme perustuu meidän keskinäisen sopimuksen täytäntöönpanoon.

Voimme myös lähettää sinulle sähköistä suoramarkkinointia, mikäli annat siihen suostumuksesi.

Lisätietoja siitä, miten käsittelemme potilastietoja hoitotapahtuman yhteydessä, löydät potilastietoja koskevasta tietosuojaselosteestamme.

Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme seuraavia tietoja sinusta, kun vierailet verkkosivuillamme:

  • IP-osoite ja
  • Evästetiedot

Evästetietojen käytöstä

Kun vierailet jollain verkkopalvelumme sivulla, sivustomme tallentaa päätelaitteellesi evästeitä eli pieniä tekstitiedostoja. Osa käyttämistämme evästeistä on teknisiä evästeitä, jotka mahdollistavat verkkopalvelumme toimivuuden ja joiden avulla pystymme tarjoamaan sinulle parempaa palvelua. Lisäksi hyödynnämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitataksemme mainonnan tehoa.

Nämä verkkosivut käyttävät kävijäseurantaan tarkoitettuja kolmannen osapuolten tarjoamia ohjelmia. Käytämme Google Analytics -ohjelmaa, joka on Google, Inc. -yhtiön tarjoama palvelu. Kävijäseurannan tuottama tieto auttaa meitä kehittämään verkkosivujamme. Seurannan toteuttamiseksi Google Analytics käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivustomme tunnistaa tietokoneesi, kun palaat näille verkkosivuille tai selailet niitä. Evästeisiin tallentuva tieto on nimetöntä, ja se koskee muun muassa sivuston kävijämääriä, sitä, miltä verkkosivulta kävijät ovat sivustolle tulleet ja sitä, millä sivustomme sivuilla he käyvät. Lisätietoa Google Analytics -ohjelmasta on osoitteessa http://www.google.com/analytics/. Voit muuttaa selaimesi asetuksia niin, että selaimesi ei tallenna verkkosivustojen lähettämiä evästeitä tai pyytää sinulta luvan ennen evästeiden tallentamista.

Muut verkkosivujen kautta kerättävät tiedot

Lisäksi käsittelemme henkilötietojasi, kun otat meihin yhteydenottolomakkeen kautta yhteyttä. Tässä yhteydessä keräämme sinusta seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite ja tiedot, joita annat viestissäsi.

Kun ostat meiltä palveluita tai tuotteita tai varaat ajan ajanvarausjärjestelmästämme, keräämme seuraavia tietoja sinusta:

  • nimi
  • käyttäjätunnukset
  • yhteystiedot (esim. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • kategorisointitiedot (esim. markkinointikiellot, tapahtumaosallistumiset ja -palautteet, kiinnostuksen kohteet)
  • maksutapahtumaan liittyvät tiedot

Lisäksi voimme tehdä kyselyitä erilaisilla alustoilla, kuten Facebookissa. Näissä yhteyksissä saatamme olla yhteisrekisterinpitäjä kyseisen alustan kanssa. Tiedotamme näistä tilanteista erikseen.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme verkkovierailuja koskevia henkilötietoja (IP-osoite, evästetiedot) enintään kahden vuoden ajan, jonka jälkeen tiedot anonymisoidaan.

Säilytämme muita ajanvaraukseen liittyviä henkilötietojasi asiakassuhteen ajan eli niin kauan kuin se on tarpeen meidän välisen sopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi. Osaa henkilötiedoistasi meidän tulee säilyttää kauemmin johtuen meitä koskevista lakisääteisistä velvoitteista, kuten kirjanpitolain asettamista säilytysaikavelvoitteista. Lisäksi säilytämme kurssin suorittamiseen liittyviä tietoja 6 kuukauden ajan siitä, kun kurssi on suoritettu, jotta voimme tarjota sinulle kurssitodistuksen.

Hoitotapahtumien yhteydessä syntyneiden potilastietojen osalta tarkistathan potilastietoja koskevan tietosuojaselosteemme.

Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötietoja suoraan sinulta käyttäessäsi verkkosivujamme ja palveluitamme, ottaessasi meihin yhteyttä tai tehdessäsi ajanvarauksia tai tilauksia verkkosivujemme kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajien ryhmät

Luovutamme henkilötietoja sivustollamme kulloinkin käytössä oleville palveluntarjoajille, kuten analytiikkatyökalujen palveluntarjoajille.

Lisäksi henkilötietojen käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa palveluntarjoajille, kuten oppimisalustan tai maksupalveluntarjoajalle, tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Huolehdimme sopimuksin siitä, että lukuumme toimivat palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja antamiemme ohjeiden ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme siirtää henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tieto säilytetään tarkoituksenmukaisesti suojatuilla palvelimilla, joiden teknistä tietoturvaa hallinnoidaan usein eri keinoin. Tietoon pääsyä hallitaan työroolipohjaisella käyttöoikeushallinnalla.

Yllä esitettyjen toimien tarkoituksena on turvata rekisterissä säilytettävien henkilötietojen luottamuksellisuus, tietojen saatavuus ja eheys sekä rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen.

Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietojasi ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia sinulle.

Oikeutesi vastustaa suoramarkkinointia

Voit antaa meille suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti. Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Muut oikeutesi henkilötietojen käsittelyyn liittyen

Oikeutesi saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tässä tietosuojaselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Oikeutesi vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Siltä osin kuin voit toimia itse, sinun on ilman aiheetonta viivytystä saatuasi tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuasi oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Siltä osin kuin et pysty korjaamaan tai poistamaan tietojasi itse, korjaus- tai poistopyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan ”Yhteydenotot” mukaisesti.

Sinulla on myös oikeus vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, että odotat rekisterinpitäjän vastausta tietojesi oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Oikeutesi vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen vastustaa sinuun kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita kohdistamme henkilötietoihisi siltä osin kuin tietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etumme. Sinun tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustat käsittelyä. Voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöäsi laissa säädetyin perustein.

Oikeutesi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin olet itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsittelemme antamasi suostumuksen tai sopimuksen nojalla, sinulla on oikeus saada tiedot itsellesi pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeutesitehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos emme ole noudattaneet toiminnassamme soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 Oikeus peruuttaa suostumus

 Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi ilmoittamalla tästä meille tämän tietosuojaselosteen kohdan ”Yhteydenotot” mukaisesti.

 Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa sinun tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään eli meihin. Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen hanna@hannavitikka.fi

Muutokset rekisteriselosteeseen

Voimme tehdä muutoksia tähän rekisteriselosteeseen, mikäli henkilötietojen käsittelyn tavat tai tarkoitukset muuttuvat. Rekisteriselosteen sisältö kannattaa kuitenkin tarkastaa säännöllisesti.