MITÄ VERKKOKUNTOUTUS ON?

Ohjaus ja terapia on perinteisesti toteutettu kasvotusten tapahtuvana vuorovaikutuksena joko vastaanotolla tai kotikäynteinä päiväkodissa, kotona, koulussa tai hoitokodissa. Informaatioteknologian kehittyessä verkkoympäristössä tapahtuva toiminta tulee myös kuntoutuksen yhdeksi työvälineeksi. 

Verkkopalveluiden avulla on mahdollista ohjata ja motivoida kuntoutujia myös terapioiden välillä. Tämä auttaa kannustamaan ja ylläpitämään kuntoutumisprosessia. Kuntoutumisesta tulee tapa, osa arkipäivää. Verkon kautta annetaan ohjeita, jaetaan tietoa, keskustellaan ja seurataan henkilökohtaisiin tavoitteisiin pääsyä.

ETÄKUNTOUTUS

Minä annan realiaikaista kuntoutusta verkossa. Käytän verkon yli tehtäviä kuvapuheluja esimerkiksi kielijänne leikkauksen jälkihoidon antamisessa ja ohjaamisessa. Kokemukset etäterapiana annetusta fysioterapiasta ovat hyviä.

MITÄ HYÖTYÄ VERKOSSA TAPAHTUVASTA KUNTOUTUKSESTA ON SINULLE?

1. Verkkokuntoutus on ajasta ja paikasta riippumatonta. Sitä voidaan tehdä missä vaan joko yksilöille tai ryhmille

2. Verkkokuntoutuksen vahvuuksia ovat yhteydenpidon ja tiedottamisen helppous sekä kuntoutusprosessin seuraamisen helppous.

3. Kuntoutustapahtuma (etäkuntoutus) tai osa siitä voidaan nauhoittaa ja kuntoutuja saa sen käyttöönsä kertausta ja omatoimista harjoittelua varten.

4. Palvelujen tuottaminen sinne missä niitä ei ole saatavilla on yksi verkkoterapian tärkeimmistä vahvuuksista. Esimerkiksi puheterapiapalveluita tai syömisterapiaa ei ole saatavana kaikkialla.

5. Kun asiakkaan ei tarvitse lähteä kuntoutukseen kotoaan mahdollistaa se tiiviimmän kuntoutusjakson.

6. Verkkokuntoutus on helppoa ja kätevää kuntoutujalle. Se säästää aikaa ja rahaa ja on tehokasta.

MITÄ KELA SANOO VERKKOKUNTOUTUKSESTA

Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardin yleisessä osassa (12.12.2011 päivitetty versio) verkkokuntoutuksen käsite on määritelty seuraavasti:

Verkkokuntoutuksella tarkoitetaan tietotekniikan käyttöä kuntoutuksen menetelmänä, välineenä ja toimintatapana. Tietotekniikan avulla toteutettava verkkokuntoutus on kuntoutusta tukevaa toimintaa, ohjausta ja motivointia. Sen työkaluja voivat olla internet, intranetit ja tietokonepohjainen teknologia sekä sen avulla toimivat kuntoutuksen verkkosovellukset.

Verkkokuntoutus on sosiaalinen prosessi, ja siihen kuuluu vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa ihmisten kesken. Verkkokuntoutus mahdollistaa seurannan ja ohjauksen kuntoutujalle sopivaan aikaan, sopivalla tahdilla ja sopivassa paikassa. Oheismateriaalit, tehtävät, linkit ja palaute voidaan jakaa verkon kautta.

Palveluntuottaja voi käyttää kuntoutuksen toteuttamisessa välineenä verkkokuntoutusympäristöä.

Sitä voidaan käyttää esimerkiksi kuntoutuksen sisällön, kuntoutuksen väliaikojen yhteydenpidon ja välitehtävien toteuttamisessa.